Participle clauses

Participle clauses sú typy viet, ktoré sa riadia medzi vzťažné vety, no sú kúsok ekonomickejšie, keďže využívajú menej slov. Keďže hovoríme o vzťažných vetách, tak hovoríme o súvetiach a tieto konkrétne vety sú vedľajšie vety súvetia. Poďme si ukázať ich typy a použitie.

Tieto vety tvoríme pomocou prítomných príčastí (going, reading, seeing), minulých príčastí (gone, read, seen) alebo „perfect“ príčastí (have gone, have read, having seen, having walked).

Tieto typy viet vieme použiť vtedy, ak obe vety v súvetí majú rovnaký podmet (osobu).

Waiting for Amy, I made some tea.
While I was waiting for Amy, I made some tea.

– rovnaká osoba: I – ja

Participle clauses nemajú konkrétny čas. Čas je určený hlavnou vetou. Používajú sa hlavne v písanom texte, akademickom alebo publicistickom štýle. Isteže, človek to môže počuť aj povedané.

www.martinus.sk

Present participle clause

 1. Uvádzame výsledok nejakej činnosti
  The bomb exploded, destrying the building.
  (The bomb exploded and it destroyed the building.)
 2. Uvádzame dôvod konania
  Knowing she loved reading, James bought her a book.
  (Since he knew that she loved reading, James bought her a book.)
 3. Keď hovoríme o činnosti, ktorá sa deje v rovnakom čase ako druhá činnosť
  Standing in the queue, I realized I didn´t have any money.
  (While I was standing in the queue, I realized I didn´t have any money)
 4. Dávame extra informáciu o podmete, ktorý je v hlavnej vete
  Starting in the new year, the new policy bans cars in the city centre.
  (The new policy bans cars in the city center. This ban starts in the new year.)

Past participle clause

 1. Podobný význam ako podmienková veta s IF
  Used in this way, participles can make your writing more concise.
  (If you use participle clauses in this way, they can make your writing more concise.)
 2. Uvádzame dôvod konania
  Worried by the news, she called the hospital.
  (She was worried by the news, so she called the hospital.)
 3. Dávame extra informáciu o podmete, ktorý je v hlavnej vete
  Filled with pride, he walked towards the stage.
  (He was filled with pride as he walked toward the stage.)

Všimni si, že past participle clauses používame hlavne vtedy, keď ich robíme z pasívu.

Perfect participle clauses

Perfect participle clauses ukazujú, že dej, ktorý opisujú, bol ukončený pred dejom v hlavnej vete. Môžu byť štruktúrované tak, aby mali aktívny alebo pasívny význam.

Having got dressed, he slowly went downstairs.
(After he got dressed, he slowly went downstairs.)
Having finished their training, they will be fully qualified doctors.
(Since they have finished their training, they will be fully qualified doctors.)
Having been made redundant, she started looking for a new job.
(She started looking for a new job because she was made redundant.)

Participle clauses po predložkách

Pre tento typ vzťažných viet, najmä s -ing, je tiež bežné, že nasledujú spojky a predložky, ako napríklad before, after, instead of, on, since, when, while a in spite of.

Before cooking, you should wash your hands.
Instead of complaining about it, they should try doing something positive.
On arriving at the hotel, he went to get changed.
While packing her things, she thought about the last two years.
In spite of having read the instructions twice, I still couldn’t understand how to use it.

Uč sa angličtinu spolu s nami!

Vyber si kurz, ktorý vyhovuje Tvojim potrebám a dovoľ nám pomôcť Ti na Tvojej ceste k vysnívanej angličtine!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše osobné informácie budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov