Gramatika

Články kategórie Gramatika
blog
12.2. 2024

Kedy používame myself, herself, ourselves? Zvratné zámená

Myself, herself, ourselves, yourself sú v anglickom jazyku zvratné zámená. Možno na prvý pohľad vyzerajú komplikovane, no po prečítaní tohto článku uvidíš, že to tak vôbec nie je. Predtým, ako si povieme, kedy...

25.1. 2024

Podmienkové vety, typ 2 a 3

Vieš, ako sa používajú podmienkové vety? To sú tie s IF. Áno, viem… bolí ťa z nich hlava. Nie sú až tak náročné, ak sa na nich pozrieš logicky a systematicky. Vypočuj si novú...

18.1. 2024

Predprítomný čas a jeho použitie

Vieš kedy a ako používame predprítomný čas v angličtine? Je to jeden z časov, ktorý slovenčina vo svojej gramatike nepozná, ale keď pochopíš logike za jeho používaním, nie je to nič náročné. Vypočuj si...

27.11. 2023

Kedy používame predložku BY: vysvetlenie, vety a príklady

Všimol si si, že slovo “by” sa v angličtine objavuje veľmi často?  “By” vieme použiť ako univerzálnu predložku alebo ako príslovku a to v rôznych situáciách a kontextoch. Ako “by” ako predložku správne použiť...

23.10. 2023

Transitive vs intransitive verbs – aký je medzi nimi rozdiel, príklady a prečo je to pre nás dôležité

Slovesá sú základom každej vety v anglickom jazyku. Vyjadrujú činnosti, stavy alebo udalosti. Slovesá môžeme rozdeliť na dva hlavné typy: prechodné (transitive) a neprechodné (intransitive). V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo sú...

16.10. 2023

Písanie veľkých písmen v angličtine

Písanie veľkých písmen je jedným zo základných pilierov gramatiky anglického jazyka, a preto je veľmi dôležité vedieť, kedy a ako správne používať veľké písmená. Aké sú teda pravidlá písania veľkých písmen v angličtine? ...

2.10. 2023

Verb patterns | Tvary slovies v anglickej vete

Slovesá sú základom každej vety. Vdychujú život naším myšlienkam, činom a emóciám.  V anglickom jazyku môžu byť slovesá pomerne zložité, najmä pokiaľ ide o výber medzi infinitívom alebo gerundiom, ktoré za nimi nasleduje....

28.9. 2023

Stupňovanie prídavných mien

Aj tento týdeň sme si pre teba pripravili zaujímavý podcast, ktorý ti pomôže pri učení sa angličtiny. Stupňovanie prídavných mien je základným aspektom angličtiny, ktorý môže skutočne pozdvihnúť tvoje jazykové zručnosti....

11.9. 2023

Významy slova GET

Ak nie si úplný začiatočník v angličtine, tak si určite veľakrát počul slovo GET v rôznych významoch (v najviac zaužívanom preklade slovo get znamená dostať) a možno si si lámal hlavu nad tým,...

7.9. 2023

Nepriama reč | Reported speech a jej základné použitie

Chceš vedieť základné pravidlá použitia nepriamej reči v angličtine? Vypočuj si novú epizódu podcastu, kde si hovoríme o zmene časov, zmene zámen a prísloviek ako aj rozdiely medzi SAY a TELL. Pod videom nájdeš...