Opis obrázka

Články kategórie Opis obrázka

Video: in the park – opis obrázka

Uč sa angličtinu prirodzene pomocou vizuálnych pomôcok a opakovania slovnej zásoby :) Video je vhodné pre...

Opis obrázka: A date on a roof

Poď sa aj tentokrát učiť pomocou opisu obrázkov. V tomto videu už nájdeš na názvy daných objektov,...

Opis obrázka: A girl in a fort

Uč sa spolu so mnou pomocou opisu obrázkov. Naučíš sa tak mnoho nových slov, vizuálne...