BLOG

Poď sa učiť spolu s nami. Nájdeš tu krátke vysvetlenia gramatiky, slovnej zásoby a aj metódy učenia sa! Niektoré články obsahujú aj audionahrávky. Nájdeš nás Facebooku, Instagrame, YouTube a Spotify - stačí hľadať meno "Chcem sa učiť". Nemusíš byť na učenie sám.

Podmienkové vety 1 + 2

Naučme sa spoločne rozdiel medzi prvým a druhým kondicionálom. Čo podmienkové vety vlastne sú? Ako ich tvoríme? Akú majú funkciu? Čo sú podmienkové vety: Vety, ktoré...

Slovosled anglickej vety

Nauč sa správne skladať slová v anglickej vete. Anglický jazyk je iný ako slovenský a preto je pre nás niekedy neprirodzené používať fixný slovosled anglického jazyka. Pozrime...

Ako si aktivovať pasívnu slovnú zásobu

Mnohí z nás majú ten problém, že angličtine rozumejú, no nevedia rozprávať. Je to normálne, keďže máme viac podnetov na počúvanie a čítanie, než na samotné rozprávanie. Nie každý...

Moja cesta k plynulej angličtine

Hovoríš si, že nemáš talent na jazyky? Nemusíš mať talent na to, aby si sa naučil hovoriť cudzím jazykom plynule. Všetko je to o tvrdej práci a vytrvalosti. Vypočuj...

Ako tvoríme vety so spojkou ABY

Väčšina súvetí v angličtine sa tvorí jednoducho, teda spojením dvoch viet dokopy nejakou spojkou alebo oddelením čiarkou. Pri vetách spojených spojkou ABY to tak nie je....

Podmienkové vety

Podmienkové vety sú súvetia. Preto si treba dávať pozor na slovosled. Každú časť súvetia – hlavnú a vedľajšiu vetu – musíme tvoriť samostatne. Podmienkové vety sú špecifické tým,...

Formy budúceho času

Budúcnosť vieme vyjadri rôznymi spôsobmi a niekedy nás vedia poriadne zmiasť. Pozrime sa na rozdiely v použití daných gramatických foriem a skúsme v nich spoločne nájsť logiku. Will alebo going to? Obe...

Minulý vs predprítomný čas

Rozdiel medzi minulým a predprítomným časom je… Minulý čas poukazuje na činnosti, ktoré začali a aj skončili v minulosti. Predprítomný čas používame keď činnosti z minulosti majú dopad na prítomnosť.I lived in London...

Členy

Kde členy píšeme? Členy dávame do vety pred podstatné mená. Máme viacero možností toho, kde pred podstatné meno ich dáme. člen + podstatné menothe car, the...

Minulý jednoduchý vs priebehový čas

Aký je rozdiel medzi minulým jednoduchým a priebehovým časom? Ako ich používame v súvetiach? Prečo sú pre nás dôležité? Poďme sa spoločne pozrieť na tieto dva časy. 1....