Opakované platby

OBCHODNÉ PODMIENKY
pre predaj služieb alebo produktov prostredníctvom internetového portálu www.chcemsaucit.sk
(ďalej len ako „Obchodné podmienky” v príslušnom gramatickom tvare)

Automatické opakované platby

1. Kupujúci si môže kúpiť produkt alebo službu vo forme odberu. To znamená, že sa kupujúcemu budú opakovane automaticky strhávať platby z platobnej karty po uplynutí časovej doby, na ktorú si danú službu alebo produkt predplatil.

2. Kupujúci kúpou daného produktu alebo služby súhlasí so založením automatických opakovaných platieb na obdobie dokiaľ ich sám kupujúci nezruší.

3. Kupujúci súhlasí s uložením platobných údajov u spoločnosti GoPay, s ktorými sa pracuje podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (ide o  najvyššiu úroveň datovej bezpečnosti v sektore spracovania platobných kariet).

4. Platbu, ktorá bola už automaticky zaplatená, kupujúci nemôže stornovať. Kupujúci má právo požiadať o zrušenie budúcich opakovaných automatických platieb za kúpenú službu alebo produkt.

5. Ak si kupujúci želá zrušiť opakované automatické platby za kúpenú službu alebo produkt, môže tak urobiť prostredníctvom emailu na chcemsaucit.sk@gmail.com, haja.education@gmail.com alebo správou cez kontaktný formulár na stránke www.chcemsaucit.sk.

Platné od 1.9.2021.

www.chcemsaucit.sk