Individuálna výučba

- Basic

Individuálna výučba je forma prezenčnej výučby online, kde je prítomný študent a lektor. Výučba je plne prospôsobená potrebám študenta.

Individuálnu výučbu Basic si kupuješ na 1 mesiac. K dispozícii budeš mať 4x 45 min. vyučovaciu hodinu. Výučba prebieha 1x do týždňa.

72€ / mesiac / 4x45 min.

!!! POZOR !!! Túto službu si je možné zakúpiť až po úvodnej konzultácii. Prosím, ak máš záujem, kontaktuj nás.