ZÁMENÁ

PRONOUNS

V angličtine máme rôzne typy zámien, ktoré si veľakrát pletieme. No keď si vysvetlíme rozdiely, o to jednoduchšie bude ich použitie. Poďme na to :)

Zámená - osoby

Subject
pronouns
Object
pronouns
Possessive
adjectives
Possessive
adverbs
Reflexive
pronouns
Imemyminemyself
Youyouyouryoursyourself
Hehimhishishimself
Sheherherhersherself
Ititits-itself
Weusouroursourselves
Youyouyouryoursyourselves
Theythemtheirtheirsthemselves

1. SUBJECT PRONOUNS 
- sú to zámená, ktoré dávame na prvú pozíciu vo vete, ako podmet (=subject)
- pýtame sa na ne otázkami "kto? čo?"

- e.g. He needs to take a shower. We are having breakfast. They didn´t come to the wedding. 


2. OBJECT PRONOUNS
- zámená, ktoré vo vete dávame zvyčajne za sloveso, do pozície predmetu (=object)
- pýtame sa na ne otázkami "koho? čoho?, komu? čomu?, kým? čím?, kom? čom? 

- e.g. He was talking to me about our holiday. I saw you yesterday. We left them there. 


3. POSSESSIVE ADJECTIVES
- privlastňovacie zámená, ktoré dávame vždy pred podstatné meno. Nikdy nemôžu stáť samostatne. 
- v preklade to sú privlastňovacie prídavné mená, preto musia byť vždy spojené s podstatným menom
- pýtame sa na ne otázkami "čí? čia? čie?" 

- e.g. This is my bag. That isn´t his car. We love our dog. 


4. POSSESSIVE PRONOUNS
- privlastňovacie zámená, ktoré vo vete stoja samostatne, nie sú spojené s podstatným menom
- môžu ísť za podstatné meno alebo ho môžu úplne nahradiť 
- pýtame sa na ne otázkami "čí? čia? čie?" 

- e.g. It isn´t his, it´s hers. Well, that car is ours. It isn´t your pen, it´s mine.


5. REFLEXIVE PRONOUNS
- zvratné zámená (seba, sa)
- používame ich vtedy, keď je podmet a prísudok vo vete tá istá osoba alebo aj vtedy, keď sme niečo urobili sami, bez pomoci druhého človeka

- e.g. I saw myself in the mirror. She is weird because she speaks to herself. He fixed his car by himself. 

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

Made with Mobirise web builder