SLOVOSLED

WORD ORDER

Predtým ako si povieme o tom, aký je slovosled v anglickej vete, povedzme si niečo o anglickom jazyku a jeho rozdieloch so slovenčinou. 

Slovenský jazyk využíva skloňovanie, časovanie a rody na to, aby sme ku slovu vedeli pripojiť prípony, ktoré v sebe nesú viacero funkcií. Čo tým myslím? Pozrime sa na niekoľko príkladov. 

PRÍDEM
Toto slovo vyzerá jednoducho, no nesie v sebe viacero funkcií, ktoré vďaka tomtuto tvaru slova vo vete spomenúť nemusíme.
1. vieme, že hovoríme o 1. osobe jednotného čísla - JA
2. slovo je v budúcom čase
3. základný význam slova je PRÍSŤ 

alebo

VIDEL
1. 3. osoba jednotného čísla mužského rodu - ON
2. minulý čas
3. hlavný význam slova je VIDIEŤ 

V slovenčine nám stačí použiť jedno slovo a vieme z neho rovno 3 informácie. V angličtine takéto funkcie nemáme, preto musíme vo vete spomenúť aj
1. osobu,
2. pomocné sloveso, ktoré nám napovie o ktorý čas sa jedná a aj
3. plnovýznamové sloveso, ktoré nám hovorí o činnosti.

Nevieme žiadnu z týchto funkcií vynechať. Preto má angličtina toľko časov a predložiek, ktoré nám nemusia dávať na začiatku zmysel, no všetko má svoju logiku. 

Pozrime sa teraz na SLOVOSLED v anglickej vete. Ukážeme si základnú štruktúru, podľa ktorej sa tvorí väčšina viet. 

Mobirise

Táto forma sa dá využiť pre oznamovacie vety kladné aj záporné, no pri záporných vetách pridáme ešte slovo NOT k pomocnému slovesu. Ak chceme vytvoriť otázku, jediné, čo potrebujeme urobiť je zameniť podmet a pomocné sloveso, takže veta začne pomocným slovesom + podmet + plnovýznamové sloveso +.... 

Veta nemusí obsahovať všetky vetné členy, no na to, aby sme vytvorili holú vetu potrebujeme mať mininálne S+V ( podmet a prísudok).

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

Make your own web page with Mobirise