Uč sa kedykoľvek a kdekoľvek za nízku cenu! Získaj prístup ku všetkým materiálom v členskej sekcii a zlepši sa v angličtine.

Toto členstvo sa neobnovuje automaticky. Po zakúpení dostaneš prístupové údaje a členská zóna sa Ti sprístupní na 182 dní.

59.94€

30,00€ / polrok