PRÍTOMNÝ PRIEBEHOVÝ ČAS

PRESENT CONTINUOUS TENSE

POUŽITIE:

1. ČINNOSTI, KTORÉ PREBIEHAJÚ V MOMENTE ROZPRÁVANIA (TERAZ)
" I´m reading a book."
"He´s taking a shower."

2. DOHODNUTÉ PLÁNY V BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI
"I´m meeting my parents tonight."
"We´re having a meeting at 3:00pm."

TVORBA VIET

Vety v prítomnom priebehovom čase tvoríme tak, že využijeme pomocné sloveso TO BE a pridáme k nemu plnovýznamové sloveso, ktoré má koncovku -ING. 

POZITÍVNA VETA - OZNAMOVACIA:

osoba + pomocné sloveso BE + sloveso -ING + ...

" I am writing a letter."
" He´s sleeping."

OTÁZKA:

pomocné sloveso BE + osoba + sloveso-ING + ..

"Are you writing a letter?"
"Is he sleeping?"

NEGATÍVNA VETA - OZNAMOVACIA:

osoba + pomocné sloveso BE + zápor NOT + sloveso-ING +...

" I´m not writing a letter."
" He isn´t sleeping."

Treba si dávať pozor na to, aby ste sloveso TO BE vyčasovali správne a použili správny tvar ku každej osobe. Časovanie slovesa TO BE:

Singulár

1.     I             am    -    I´m
2.    You        are    -    You´re
3.     He         is       -    He´s 
        She       is       -    She´s 
        It            is       -    It´s

Plurál

1.    We        are        -    We´re
2.    You      are        -    You´re
3.    They    are        -    They´re


Prípona -ING

Musíme si dávať pozor na písanie, keď pridávame príponu -ING ku slovesám. K väčšine slovies túto príponu len pripíšeme, no v niektorých slovesách sa nám veci menia.

Slovesá, ktoré končia na samohlásku -e ju vypustia a pridá sa prípona -ing.

decid       deciding
write            writing

Slovesá, ktoré sú jednoslabičné a končia na jednu samohlásku + jednu spoluhlásku, zdovoja poslednú spoluhlásku a potom pripojíme -ing. 

dig               digging
sit                sitting
swim           swimming

Slovesá, ktoré končia na -ie, zmenia -ie na -y a potom pripojíme -ing.

lie                lying
tie               tying
die              dying

Vyskúšaj si to na vlatnej koži

Prelož vety zo slovenčiny do angličtiny.

1. Martina sa rozpráva so Zuzanou.
2. Čítam si knihu.
3. Ideme do školy.
4. Čo sa snažíš povedať?
5. Komu píšeš SMS?
6. Prečo plačeš?
7. Nepremýšľam nad tým.
8. Nejedia, ale pracujú.

Kľúč:

1. Martina is talking to Zuzana.
2. I´m reading a book.
3. We´re going to school
4. What are you trying to say?
5. Who are you texting to?
6. Why are you crying?
7. I´m not thinking about it.
8. They aren´t eating, but they´re working.

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

Built with Mobirise website themes