PREDPRÍTOMNÝ ČAS

PRESENT PERFECT TENSE

POUŽITIE:

1. ČINNOSŤ ZAČALA V MINULOSTI A POKRAČUJE DO PRÍTOMNOSTI 
" I have studied English for 3 years. "
" She has lived here since 2010."

2. NAŠE ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI
" I´ve seen that film. It´s great."
" She´s never been to Paris."

3. ČINNOSŤ SA STALA V MINULOSTI, NO JEJ VÝSLEDKY/ VPLYV VIDÍME V PRÍTOMNOSTI
"I´ve broken my leg." (stále mám na nohe sadru) 
"It´s rained." (teraz je slnečno, no chodník je mokrý)

TVORBA VIET

Vety v predprítomnom čase tvoríme pomocou pomocného slovesa HAVE / HAS a k nemu pridáme plnovýznamové sloveso v past participle (3. forme).

POZITÍVNA VETA - OZNAMOVACIA:

osoba + HAVE / HAS + sloveso v 3. forme + ...

" I have lived in London for more than 3 years."
" He has never seen anything like that."  

OTÁZKA:

pomocné sloveso HAVE/ HAS + osoba + sloveso v 3. forme + ..

" What have you cooked for dinner?"

NEGATÍVNA VETA - OZNAMOVACIA:

osoba + pomocné sloveso HAVE / HAS + zápor NOT + sloveso v 3. forme

" I haven´t talked to him in years"

Tak ako v ostatných časoch, aj v tomto čase sú slová, ktoré nám určujú, že musíme použiť práve tento čas. Sú to slová ako this year/week/month, today, since 2010, just, recently, already, yet, ever, never atď. 

Vyskúšaj si to na vlatnej koži

Prelož vety zo slovenčiny do angličtiny.

1. Ešte som len prišiel.
2. Už som si urobil domáce úlohy.
3. Ešte ju nestretol.
4. Išla do obchodu. 
5. Videla si, čo urobil?

Kľúč:

1. I have just come.
2. I have already done my homework.
3. He hasn´t met her yet.
5. She has gone to the shop.
6. Have you seen what he´s done? 

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

Built with Mobirise free software