PODMIENKOVÉ VETY

CONDITIONAL SENTENCES

Podmienkové vety sú súvetia. Preto si treba dávať pozor na slovosled. Každú časť súvetia - hlavnú a vedľajšiu vetu - musíme tvoriť samostatne. Podmienkové vety sú špecifické tým, že každá veta je v inom čase. No keď sa zmyslíte nad slovenským prekladom daných viet, my ich tvoríme úplne rovnako,

napr. Keby som išiel na inú vysokú školu, nemusel by som sedieť na týchto nudných prednáškach. 
(gramaticky používame formu minulého času, no hovoríme o prítomnosti/ budúcnosti) 

To isté sa deje aj v anglickom jazyku. V podmienkových vetách používame jednu gramatickú formu, no hovoríme o inom čase. 

0 CONDITIONAL
- používame pre všeobecné pravdy, zákony prírody, niečo stále, nemenné
- forma: IF + PRESENT, PRESENT

- napr.:
If the water gets to 100C, it boils.
 If you steal something from the shop, you must go to court. 


1 CONDITIONAL
- používame ak hovoríme o reálnych možnostiach v budúcnosti 
- forma: IF + PRESENT, WILL + sloveso v základnom tvare

- napr.:
 If I meet her, I will tell her the truth.
If he gets F from the test, he will never play Playstation again. 


2 CONDITIONAL
- používame ak si predstavujeme nejakú situáciu v prítomnosti alebo budúcnosti
-forma: IF + PAST, WOULD + sloveso v základom tvare

- napr.:
If I was rich, I would buy a big house. 
If I had a son, his name would be John.


3 CONDITIONAL
- používame ak si predstavujeme to, že sa nejaká situácia v minulosti stala inak. Používame ho hlavne na vyjadrenie výčitiek alebo želaní, no bohužiaľ, minulosť už nedokážeme zmeniť. 
- forma: IF + PAST PERFECT , WOULD HAVE + sloveso v 3. forme

- napr.:
If I had stopped the car sooner, he would have still been alive.
If you had passed the exam, you would have finished the semester earlier. 

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

The website was built with Mobirise templates