PODMIENKOVÉ VETY - MIX

MIXED CONDITIONAL SENTENCES

Mixované podmienkové vety sú kombinácia dvoch typov podmienkových viet, zvyčajne druhého a tretieho typu. Každá časť vety má gramatickú formu inej podmienkovej vety.  

Najprv si preopakujme si podmienkové vety 2. a 3. typu: 


2 CONDITIONAL
- používame ak si predstavujeme nejakú situáciu v prítomnosti alebo budúcnosti
-forma: IF + PAST, WOULD + sloveso v základom tvare

- napr.:
If I was rich, I would buy a big house. 
If I had a son, his name would be John.


3 CONDITIONAL
- používame ak si predstavujeme to, že sa nejaká situácia v minulosti stala inak. Používame ho hlavne na vyjadrenie výčitiek alebo želaní, no bohužiaľ, minulosť už nedokážeme zmeniť. 
- forma: IF + PAST PERFECT , WOULD HAVE + sloveso v 3. forme

- napr.:
If I had stopped the car sooner, he would have still been alive.
If you had passed the exam, you would have finished the semester earlier. 


MIX PODMIENKOVÉ VETY

3 + 2 MIXED CONDITIONAL 
- túto kombináciu používame, keď hovoríme o hypotetickej situácii / podmienke (predstavujeme si), ktorá sa diala v minulosti (3 kondicionál) s výsledkom v prítomnosti (2. koncidionál)  

- v tejto predstave nám minulosť ovplyvňuje prítomnosť 
- forma: IF + PAST PERFECT, WOULD + sloveso v základom tvare 

- napr.: 
If I had been promoted, I would be your boss now.  
I might have a better job now if I had studied at university.  


2+3 MIXED CONDITIONAL
- túto kombináciu používame, keď hovoríme o hypotetickej situácii / podmienke (predstavujeme si), ktorá sa deje v súčastnosti (2. kondicionál) a výsledok mohol byť iný v minulosti (3. kondicionál) 
- v tejto predstave nám prítomnosť ovplyvňuje minulosť  
- forma: IF + PAST, WOULD HAVE + sloveso v 3. forme 

- napr.:
If I were a man, they would have given me the job.  
If I didn´t have to study so much, I would have gone to that party last night. 

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

Page was built with Mobirise site templates