MINULÝ PRIEBEHOVÝ ČAS

PAST CONTINUOUS TENSE

POUŽITIE:

1. PREBIEHAJÚCI DEJ V URČITOM ČASE V MINULOSTI
" He was sleeping at 4am. "
" She was studying when you came."

2. KEĎ CHEME POUKÁZAŤ NA DĹŽKU TRVANIA DANEJ ČINNOSTI V MINULOSTI
" He was singing for 3 hours and now he can´t talk."
" They were daincing all night."

TVORBA VIET

Tvorba viet v minulom priebehovom čase je veľmi podobná vetám v prítomnom jednoduchom čase, jediné, čo musíme urobiť je dať sloveso TO BE (am, are, is) do minulosti a teda použíť WAS / WERE. Ostatné časti vety ostávajú rovnaké

POZITÍVNA VETA - OZNAMOVACIA:

osoba + WAS/ WERE + sloveso s -ING + ...

" I was doing my homework at this time yesterday."
" We were cooking at noon."  

OTÁZKA:

pomocné sloveso WAS/WERE + osoba + sloveso s -ING + ..

" What were you doing at this time yesterday?"

NEGATÍVNA VETA - OZNAMOVACIA:

osoba + pomocné sloveso WAS/WERE + zápor NOT + sloveso s -ING

" I wasn´t doing my homework at this time yesterday."

Časovanie slovesa TO BE v minulom čase:

Singulár

1.     I            was
2.     You     were
3.     He       was    
        She     was
        It          was

Plurál

1.    We        were
2.    You      were
3.    They    were

Vyskúšaj si to na vlatnej koži

Prelož vety zo slovenčiny do angličtiny.

1. Počas testu som nepodvádzala!
2. Nerozprával som sa s ňou.
3. Ja som si čítala knihu zatiaľ čo on pozeral telku. 
4. Prečo si sa usmieval, keď som ti som ti povedala, že si zlý človek?
5. Nehýbali sme sa, hoci bolo auto zapnuté.

Kľúč:

1. I wasn´t cheating during the test!
2. I wasn´t talking to her. 
3. I was reading a book while he was watching TV.
4. Why were you smiling when I told you that you are a bad person?
5. We weren´t moving even though the car was on.

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

This page was started with Mobirise