MINULÝ JEDNODUCHÝ vs PRIEBEHOVÝ ČAS

PAST SIMPLE vs CONTINUOUS TENSE

POUŽITIE

Tieto dva časy sa často krát používajú v súvetiach, preto je potrebné zistiť, ktorý čas je v ktorom súvetí. Je to jednoduché: 

SÚVETIA V MINULOM ČASE

1. JEDNA ČINNOSŤ PREBIEHALA, KEĎ JU PRERUŠILA DRUHÁ ČINNOSŤ
- tá činnosť, ktorá prebiehala bola dlhšia, preto tam použijeme PAST CONTINUOUS
- tá činnosť, ktorá ju prerušila bola kratšia, náhla, preto tam použijeme PAST SIMPLE 
- v tomto type súvetia sa väčšinou využíva spojka WHEN

e.g. I was cooking dinner when he came home. I was studying when he wrote me to go out.  

2. OBE ČINNOSTI PREBIEHALI V ROVNAKOM ČASE, PARALELNE
- keďže obe činnosti prebiehali v rovnakom čase, použijeme pre obe ten istý čas a to PAST CONTINUOUS
- v tomto type súvetia sa väčšinou využíva spojka WHILE

e.g. I was reading a book while he was working. She was shopping while he was waiting in the car. 

3. HOVORÍME O ČINNOSTIACH, KTORÉ SA DIALI SÚVISLE JEDNA ZA DRUHOU
- nezáleží nám na tom, ako dlho dané činnosti trvali, skôr to hovoríme ako všeobecnú informáciu
- v tomto type používame výlučne PAST SIMPLE
- používame tu spojky ako AND, THEN

e.g. I woke up, ate breakfast, brushed my teeth, got dressed and rushed to school. He told me what happened and then I immediately went to see my boss. 

Vyskúšaj si to na vlatnej koži

Prelož vety zo slovenčiny do angličtiny.

1. Prechádzala som sa po ulici keď zrazu som uvidela svojho bývalého.
2. Vzala som knihy a išla som do knižnice.
3. Bicykloval som sa, keď som spadol. 
4. Spal zatiaľ čo som sa učila. 
5. Držal ma zatiaľ čo som plakala na jeho ramene. 

Kľúč:

1. I was walking down the street when I suddenly saw my ex.
2. I took the books and went to the library.
3. I was cycling when I fell.
4. He was sleeping while I was learning.
5. He was holding me while I was crying on his shoulder. 

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

Page was built with Mobirise