MINULÝ JEDNODUCHÝ ČAS

PAST SIMPLE TENSE

POUŽITIE:

1. UKONČENÝ DEJ V MINULOSTI
" He came 2 hours ago. "
" Larry moved last month."

2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A FAKTY OHĽADOM MINULOSTI
" Our company was established in 1982."
" Michal Jackson died in 2009."

3. ZVYKY, PRAVIDELNE SA OPAKUJÚCE DEJE
" I had trainings 6x a week when I was a professional athlete."
" We didn´t buy any chocolate when I was a child." 

4. ČINNOSTI, KTORÉ HOVORÍME V PORADÍ, V KTOROM SA STALI.
" I woke up at 7am, I took a shower and then I ate breakfast."
" First, she looked at me with her googly eyes and I kissed her."

TVORBA VIET

Keď tvoríme vety v minulom jednoduchom čase, musíme pamätať, že minulosť nám vyjadruje len jedno slovo vo vete. V kladnej oznamovacej vete je to hlavné sloveso, no v otázke a zápornej oznamovacej vete už používame pomocné sloveso DID, ktoré je v minulom čase, teda hlavné sloveso do minulosti nedávame. 

POZITÍVNA VETA - OZNAMOVACIA:

osoba + sloveso v minulom tvare + ...

" I went to school yesterday."

OTÁZKA:

pomocné sloveso DID + osoba + sloveso v základnom tvare + ..

" Did you go to school yesterday?"

NEGATÍVNA VETA - OZNAMOVACIA:

osoba + pomocné sloveso DID + zápor NOT + sloveso v základnom tvare

" I didn´t go to school yesterday."

V oznamovacej kladnej vete meníme tvar hlavného slovesa na minulý. Máme dva typy slovies - pravidelné a nepravidelné

1. PRAVIDELNÉ SLOVESÁ
- tieto slovesá sa riadia jedným pravidlom
- ku slovesu pripojíme príponu -ED

work     ----     worked
want     ----     wanted
live        ----     lived
need     ----     needed

!!! ak hlavné sloveso, ku ktorému dávame príponu končí na -e, pridáme už len -d, ako napríklad v slove live - lived.
!!! taktiež treba dávať pozor na výslovnosť

a) slová, ktoré vo svojom základnom tvare končia na -t / -d a pridáme k nim príponu -ed, čítame ako /id/ alebo/it/ 
want    ---    wanted /vontid/
need    ---    needed /nídid/

b) slová, ktoré vo svojom základnom tvare nekončia na -t / -d a pridáme k nim príponu -ed, čítame ako /t/ alebo /d/
live       ---    lived /livd/
work    ---    worked /wurkd/

2. NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ
- tieto slovesá sú špecifické tým, že v minulosti menia svoj tvar alebo im postáva rovnaký tvar

eat        ---    ate
drink    ---    drank
buy       ---    bought

Veľakrát nám pri použití tohto času môžu napomôcť aj príslovky času ako 3 days ago, last year, in 1993, yesterday... 

Vyskúšaj si to na vlatnej koži

Prelož vety zo slovenčiny do angličtiny.

1. Nepovedal mi pravdu
2. Nikto nevedel, kam išiel.
3. Hral si futbal?
4. Včera som ju videl.
5. Povedala som nie!
6. Minulý týždeň som si kúpil nové auto.
7.  Napísal jej list, no neodpovedala. 
8. Prečo si ho udrel?

Kľúč:

1. He didn´t tell me the truth.
2. Nobody knew where he went.
3. Did you play football?
4. I saw her yesterday.
5. I said no!
6. I bought a new car last week.
7. He wrote her a letter, but she didn´t reply.
8. Why did you hit him?

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

Site was built with Mobirise