Maturita - ústna časť

Know - how

Ako rozprávať prirodzene? 

Rozprávať plynulo a prirodzene počas odpovede na maturite nie je vôbec ľahké. Človek má stres, papier s prípravou je jeho jediná záchrana. No ako si už určite uvedomuješ, za tých 20 minút, ktoré dostaneš na prípravu, si nestihneš napísať všetko, čo by si počas svojej odpovede chcel, ale hlavne mal povedať.  

 Častý problém študentov pri odpovedi je to, že využívajú veľmi zjednodušenú reč, ktorá nie je na úrovni daného levelu maturity. Človek sa zakoktáva a je rád, že povie pár súvislých viet, ktoré sa v jeho očiach zdajú ako večnosť, no v realite ubehli len 3 minúty... no odpoveď má 20 minút.

 Ako si urobiť prípravu tak, aby tam bolo všetko, čo chcem povedať a hlavne, aby som rozprával dostatočne dlho? Dovoľ, aby sme ti predstavili náš LIFE-HACK.

MYSĽOVÁ MAPA

Už si o tom niekedy počul? Je to jednoduchý spôsob, vďaka ktorému si vybuduješ spojenia vo svojej mysli a teda budeš vedieť rozprávať o jednej téme aj na 3 hodiny a hlavne, spomenieš všetku slovnú zásobu, ktorú chcú počuť tvoji učitelia počas maturity. Ako taká mapa vyzerá?

Mobirise

S takouto mapou sa naučíme pracovať. Isteže, nemusí vyzerať len takto, môže byť kľudne vypísaná aj v odrážkach, ale prečo je tento spôsob efektívny?

1. Nepíšeš si celé vety a tým šetríš čas
2. Vypíšeš si všetky slová, ktoré potrebuješ povedať 
3. Vytvoríš si väzby a keď zabudneš, čo chceš hovoriť, rýchlo nájdeš ďalšiu myšlienku 
4. Nebude ťa to lákať čítať z papiera 
5. Budeš hovoriť vlastnými slovami – to, ako tie myšlienky/ slová pospájaš, už bude na tebe 

Aj keby sa ti stalo, že počas odpovede dostaneš okno a budeš dané slová z mysľovej mapy spájať jednoduchými slovesami, nič sa nestane. Tým, že tam dané slová spomenieš, učiteľom ukážeš, že poznáš slovnú zásobu danej úrovne a tú nervozitu pochopia.

Čo vieme z tejto mapy vyčítať?

- V centre vidíme hlavnú tému, o ktorej sa ideme rozprávať – zamestnanie
- Z tejto bublinky idú ďalšie vetvy, ktoré sú už viac špecifické – hovoria nám o základných bodoch, ktoré chceme spomenúť 
- Tieto vetvy môžu mať ďalšie vetvičky, ktoré nám hovoria o najšpecifickejších témach/ slovách  

- Príklad 1. Ak sa pozrieme na vetvu „My dream job,“ viem, že tu chcem spomenúť to, kým som chcel byť ako dieťa (začnem rozprávať príbeh: When I was a child, I always wanted to be a vet. I loved my dog very much and I helped all injured animals I could find....) a potom prejdem na moju vysnívanú prácu, ktorú chcem mať teraz (môžem pokračovať: Few year ago, I realized that the job of a vet is not an easy task and I don´t really like biology. I enjoy subjects like Informatics, Math and Physics. I like to develop my own applications, however, they are very simple now. I´d like to advance my skills and work as an IT developer for foreign companies....)  

- Príklad 2. Pozrime sa na druhú vetvu „Types of jobs“. Tu vidím, že ich mám viacero. Chcem poukázať na rozdiely medzi nimi. Napr. rozdiel medzi part-time a full-time (A full-time job is a type of employment when an employee works 8 hours per day – for example an accountant whereas part-time job is a type of emplyment when an employee works 4, 5 hours per day. Students prefer this type of a job since they have enough time to study to school and have a little bit of free time.)

- Takýmto štýlom pokračujeme ďalej
- Keď sa človek pozrie na tú mapu, určite mu niečo napadne, lebo o každej z týchto tém vie rozprávať 

Na čo pamätať pri tvorbe takejto mapy?

1. Mapa musí byť prehľadná
2. Musí obsahovať témy, ku ktorým sa viem vyjadriť 
3. Musí obsahovať dostatočne komplexné témy, ktoré vyjadrujú moju úroveň jazyka 
4. Musí obsahovať slová, ktoré učiteľom ukážu, že túto tému ovládam 

V maturitnom zadaní nebudeš mať napísanú čisto len všeobecnú tému, ale budeš mať aj špecifické otázky, ktoré musíš zodpovedať. Neboj sa, takéto typy otázok dostaneš ku každej téme vypísané, aby si sa na ne mohol pripraviť.

Ako správne opisovať obrázky?

Aj tebe sa stáva, že keď máš pred sebou obrázok a učiteľ ti povie, aby si ho opísal, tak povieš tri vety a máš pocit, že si ten obrázok vystihol, no učiteľ ti povie, aby si to trošku rozvil ale ty netušíš ako? Taaaak, teraz sa to naučíme. Čo vlastne tí učitelia od nás očakávajú a prečo je opis obrázka tak dôležitý.

 Tento druh ústnej odpovede, ako aj všetky ostatné, sú úlohy, ktoré učiteľom ukážu tvoju úroveň jazyka. Ver mi, o jednom obrázku sa dá rozprávať aj 10 min. Stačí si zapamätať jednoduchú techniku ako na to.

Základné body:

- Najprv musíme povedať to, čo je fakt a až neskôr začať polemizovať
- To, čo sa deje na obrázku, sa deje práve teraz. Preto používame prítomný priebehový čas/ present continuous tense (He is playing football.) 
- Vždy musíme pamätať na základnú štruktúru vety a.k.a. SVOMPT. Treba dávať pozor, ktorý vetný člen použijem kde.  
            o je nesprávne povedať: In the picture is a man. 
            o správna verzia je: There is a man in the picture. 
            o čo znamená SVOMPT? 

Mobirise

- Keď rozprávam o pozícii nejakého predmetu alebo osoby na obrázku, vždy to hovorím zo svojho pohľadu
- Ak je v zadaní napísané ´compare and contrast the pictures´ nemáme hľadať len rozdiely, ale treba spomenúť aj to, čo majú dané obrázky spoločné 

Základný postup opisu:
1. Poviem, čo vidím a to, kde sa to nachádza.  
2. Detailne opíšem každý objekt / osobu – akej je farby, ako vyzerá, čo má oblečené 
3. Opíšem, čo sa na obrázku deje. 
4. Začnem premýšľať, prečo sa na obrázku deje daná činnosť alebo ako sa do danej situácie tieto osoby dostali.  

Základné pozície:
- keď sa na obrázok pozeráme akoby v 3D, môžeme povedať, že niečo je v pozadí a niečo vpredu  
            o vzadu – in the background 
            o vpredu – in the foreground  
- Predstav si, že tento obdĺžnik je tvoj obrázok. V ňom máš vypísané základné pozície, ktoré môžeš spomenúť.  

Mobirise

- Vždy keď povieme niektorú z týchto pozícií, je potrebné dodať .... of the picture.

Základné frázy ako začať:
In the picture I can see... 
There´s / There are… 
There isn´t a…/ There aren´t any… 

Ak niečo nie je jasné:
It looks like a … 
It might be a… 
He could be… 
Maybe it´s a …


Úloha:
Look at the pictures. Describe each of them and then compare and contrast them.

Odpoveď:

Picture 1:

I can see two people in the picture. There is a man in the background of the picture and a woman is in the foreground of the picture. They are in the kitchen.

The kitchen looks very clean. There are many vegetables on the kitchen counter, such as tomatoes, broccoli, peppers, and spring onions, and there is a bowl of salad as well. On the left and on the right side of the picture, there are big windows which bring a lot of light into the place. The kitchen cupboards are made of wood, which is light brown colour and the kitchen counter is made of grey marble. The woman is wearing a white patterned apron and a light grey T-shirt. She seems tall and she has long dark brown hair. The man behind her is wearing an apron too, but he has a dark grey T-shirt with short sleeves. He seems tall as well and he has short black hair.

The people in the picture are standing. The man in the background is washing the dishes in the sink while the woman in the foreground is slicing some tomatoes. It is a beautiful day outside because the sun is shining through the blinds on the windows.

Maybe they are preparing their lunch and since it may be hot outside, they might prefer something light and cold to eat rather than a hardy dish. It seems like they are either partners or a husband and wife, but who knows, they could even be a brother and a sister.

Picture 2: Tento obrázok skús opísať sám/a, podľa toho, čo si sa naučil/a.

Compare and contrast:

Both of the pictures are taken in a kitchen, although the first picture is a home kitchen and the second picture is a professional kitchen in a restaurant. The first thing that catches your eye is the different colour in each kitchen. The kitchen in the first picture is light, but the other one is dark. In the first picture, there are two people cooking together. They are probably home cooks, so they cook only the dishes that they like whereas in the second picture we see a man, probably a chef, who is not cooking for himself, but he is cooking for his customers who are waiting for their order in the restaurant. He appears to be a very skilled chef, so I think his meal is going to be delicious. Another difference that we can see is that the couple in the first picture are preparing a salad – they might be vegetarian, but the chef in the second picture is preparing steaks - so the person who is going to eat the food is not a vegetarian, but most probably an omnivore.

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a mi Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

This web page was created with Mobirise themes