Maturita - ústna časť

Frázy

Tu nájdeš vypísané frázy, ktoré ti pomôžu počas odpovede, buď počas tvojho monológu alebo počas dialógu s učiteľom. Aj týmito frázami študent ukáže, že zvláda jazyk na danej úrovni.

Ako začíname diskusiu:
Let´s talk about... 
I think we should start with... 
Let´s see. Where shall we begin? 
Which one shall we start with? 

Ako prejdeme k ďalšiemu bodu:
Shall we move on? 
Let´s have a look at the next one... 
Which one now? 

Ako začíname monologický prejav:
In the beginning, I would like to... 
First thing first... 
Firstly,.. 
Allow me to start with... 

Ako vyjadrujeme dodatočnú informáciu:
Another advantage is... 
In addition to this... 
Another disadvantage is... 
Some people feel that... 
Besides this... 
What is more... 
Furthermore... 
Moreover... 

Ako vyjadríme kontrast:
On the one side.... on the other side... 
On the positive side.... on the negative side... 
On the other hand... 
Others argue that... 

Ako prejav ukončíme:
Finally... 
To sum up.... 
In conclusion... 

Ako vyjadríme svoj názor:
As far as I´m concerned.... 
I consider,... 
The way I see it... 
I see what you mean, but... 
I´d like to say... 

Ako vyjadríme, že na vec nemáme názor:
It doesn´t matter to me… I´m afraid. 
It doesn´t affect me… 
It´s not something I´ve considered... 

Ako sa vyhýbame vyjadriť názor:
I suppose it depends on your point of view. 
It´s difficult to give an opinion right now. 
I´m not in the position to say anything about… 

Ako vyjadríme, čomu dávame prednosť:
I´d rather… 
If it was up to me, I would… 
I have a strong preference for… 

Ako zdôvodníme:
The main reason is that… 
If I could explain… 
But the point is… 

Ako vyjadríme, že chceme získať čas na premyslenie odpovede:
… let me think… 
…, just a moment… 
… I´ve nearly got it… 
… how shall I put it… 
May I think about that for a moment? 

Ako uvádzame príklad:
To illustrate… 
Let me give you an example. 
To exemplify this point… 

Ako vyjadríme, že sme na niečo zabudli:
It slipped my mind. 
I have no recollection of… 
Ako vyjadríme, že niečo nevieme: 
I have to admit, I know very little about… 
I wish I knew… 
I´m afraid I haven´t got that information. 

Ako vyjadríme, že je niečo správne:
Absolutely. 
Precisely. 


FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a mi Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

Build a free site - More info